Er is gelegenheid tot inschrijving:

- op de gewone schooldagen

- na afspraak met de directie of één van de leerkrachten.

Inschrijvingen van kleuters

=> Kleuters kunnen op bepaalde instapdata starten vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar 6 maanden bereikt hebben.

 
Instapdata kleuteronderwijs 2019-2020
 
 Geboren tot en met   instapdatum            
2 maart 2017 2 september 2019
4 mei 2017 4 november 2019
6 juli 2017 6 januari 2020
3 augustus 2017 3 februari 2020
2 september 2017 2 maart 2020
20 oktober 2017 20 april 2020
25 november 2017 25 mei 2020
na 25 november 201 1 september 2020  


Instapdata kleuteronderwijs 2020-2021

Geboren tot en met   instapdatum 
 1 maart 2018 1 september 2020
 9 mei 2018

9 november 2020

 4 juli 2018 4 januari 2021
1 augustus 2018  1 februari 2021
22 augustus 2018  22 februari 2021
19 oktober 2018 14 april 2021
17 november 2018 17 mei 2021
na 17 november 2018   1 september 2021 

 

de infoavond voor peuters die in het schooljaar 2020-2021 mogen instappen vindt dit jaar plaats op maandag 3 februari 2020 om 19u30

Affiche kleuterwerving februari 2020 klein 2

voorrangsperiode voor de voorrangsgroep van kinderen behorende tot dezelfde leefeenheid en van de voorrangsgroep van kinderen van personeel: vanaf 4 februari 2020 tot 28 februari 2020.

vrije inschrijvingsperiode: vanaf 2 maart 2020

=> Kleuters zijn niet leerplichtig.

=> De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document, zoals:

- de identiteitskaart van het kind

- de ISI+ kaart. 

Inschrijvingen in de lagere school

=> Een kind wordt leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen in de maand september van het jaar dat het 6 jaar wordt. Ook als het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan controle op het regelmatig schoolbezoek.

=> Bij inschrijving in het lager onderwijs wordt een inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend.

 

=> Het schoolreglement wordt aan de ouders ter ondertekening voorgelegd bij de eerste inschrijving van hun kind en daarna bij elke wijziging ervan.